WAYFINDING MONTAGE

De uitrol van bewegwijzering is vaak een complex proces. Veel stakeholders zijn betrokken,  opdrachtgever, aannemer, externe adviseurs. Al deze partijen hebben vaak een zwaarwegend eigen belang. Voor de opdrachtgever zijn tijd en kosten en natuurlijk minimale verstoring van belang. De aannemer wil vooral de montagelocatie zo goed mogelijk bezetten en de externe adviseur wil dat zijn visie juist geïnterpreteerd wordt.

Hoe wij te werk gaan

Hoe wij te werk gaan

CLOOCK verzorgt montages van bewegwijzering voor sign bedrijven, aannemers, gebouwbeheerders en projectorganisaties. 

Samen met onze opdrachtgever en de stakeholders wordt een uitrolplan opgesteld, zodat vertragingen worden voorkomen en kosten kunnen worden beheerd. 

CLOOCK kan voor u direct een online database aanleggen van al uw bewegwijzering, zodat wijzigingen op een later tijdstip geen hoofdbreken meer zijn. Uw bestanden worden vastgelegd op een interactieve plattegrond die, locatie, bordtype, productiebestand en fotos van de voor en na situatie vastleggen.